Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o

Het rapport bevat de bevindingen uit onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget, de doelmatigheid van de bestedingen en de bekostiging van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger onderwijs en het praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek.

Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o (PDF | 208 pagina's | 4.2 MB)