Appreciatie Begeleidingscommissie bij onderzoek bekostiging mbo, ho en wetenschap

De Begeleidingscommissie onderzoek toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in mbo, hbo en wo reageert op het onafhankelijk onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget, doelmatigheid van de besteding en kosten(toerekening) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo) en onderzoek.

Appreciatie Begeleidingscommissie bij onderzoek bekostiging mbo, ho en wetenschap (PDF | 2 pagina's | 191 kB)