Verkenning naar de optimale verhouding tussen vaste en variabele onderwijsbekostiging in het hoger onderwijs


Het rapport bevat een theoretisch en kwalitatief onderzoek naar inzichten in de optimale verhouding vaste en variabele financiering
in de onderwijsbekostiging van het hoger onderwijs.

Verkenning naar de optimale verhouding tussen vaste en variabele onderwijsbekostiging in het hoger onderwijs (PDF | 62 pagina's | 4.8 kB)