Beantwoording vragen SO JBZ raad 7 en 8 juni 2021 migratiedeel

Staatssecretaris Broekers-Knol beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer over het onderdeel migratie van de formele JBZ-Raad van 7 en 8 juni 2021 in Luxemburg.