Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 (PDF | 123 pagina's | 2,0 MB)