Nationaal Programma Onderwijs Tweede voortgangsrapportage: funderend onderwijs

De rapportage gaat over de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor de aanpak van achterstanden in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

Nationaal Programma Onderwijs Tweede voortgangsrapportage: funderend onderwijs (PDF | 23 pagina's | 2,6 MB)

De rapportage gaat in op:

  • de resultaten van leerlingen (resultaatmonitor);
  • de uitvoering van het programma door scholen, schoolbesturen en gemeenten en de ondersteuning door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)(implementatiemonitor);
  • de voortgang van specifieke subsidies en financiële regelingen;
  • de voortgang van activiteiten voor kennis die voortkomt uit het programma toe te passen in de toekomst.