Kamerbrief over 2e voortgangsrapportage NP Onderwijs funderend onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het inhalen van onderwijsachterstanden door corona. Het gaat om het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

Kamerbrief over 2e voortgangsrapportage NP Onderwijs funderend onderwijs (PDF | 10 pagina's | 433 kB)

Bijlagen