Welbevinden, motivatie en zelfregulatie van vo-leerlingen tijdens de coronapandemie

Het rapport bevat de resultaten van de NPO Schoolscan-vragenlijsten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Dit is een programma voor het inhalen van achterstanden in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (vo). De lijsten bevatten de antwoorden van leerlingen, ouders en docenten van scholen voor voortgezet onderwijs in het schooljaar 2020-2021. De vragenlijsten gingen over onderwijsachterstanden door corona.

Welbevinden, motivatie en zelfregulatie van vo-leerlingen tijdens de coronapandemie (PDF | 73 pagina's | 910 kB)