Digitaal vergaderen en besluitvormen in gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen

Position Paper van IPO, VNG en Unie van Waterschappen over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, die het voor Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen mogelijk maakt om via digitale platforms te vergaderen en besluiten te nemen.

Digitaal vergaderen en besluitvormen in gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen (PDF | 2 pagina's | 138 kB)