Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs

De sectorplannen gaan over de langetermijn strategie voor corona in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (funderend onderwijs).

Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs (PDF | 12 pagina's | 400 kB)