Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren

Deze handreiking heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren.

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren (PDF | 120 pagina's | 4,7 MB)