Werken aan effectievere detentie van jeugdigen

Rapport over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Jeugdcriminaliteit. Het IBO zoekt beleidsvarianten en aanbevelingen voor een effectievere en doelmatige aanpak van jeugdcriminaliteit. Het gebruikt hierbij 3 oplossingsrichtingen: de instroom, de doorstroom en de uitstroom van jeugdcriminaliteit.

Werken aan effectievere detentie van jeugdigen (PDF | 75 pagina's | 1,3 MB)