Onderzoek normbedragen Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

Het doel van dit onderzoek is een herijking van de normbedragen bij de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan, zodat de normbedragen kostendekkend zijn.

Onderzoek normbedragen Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan