Regionale verschillen in het gebruik van verlengde jeugdzorg

Dit rapport onderzoekt het gebruik van verlengde jeugdzorg, de verschillen die daarin bestaan tussen gemeenten, en de redenen achter deze verschillen. Verlengde jeugdzorg is jeugdzorg die doorloopt na de 18e verjaardag van de jeugdige.

Regionale verschillen in het gebruik van verlengde jeugdzorg