Bijlage – Overzicht belangrijkste opbrengsten focusgroepen ouders en kinderen uit meeroudergezinnen en professionals

Bijlage bij het rapport 'Waarden en wensen bij een wetswijziging meerouderschap en -gezag. Een verslag van gesprekken over wat er op het spel staat voor meeroudergezinnen en professionals'. De bijlage geeft een overzicht van de waarden, wensen en knelpunten bij de invoering van een wettelijke regeling voor de invoering van meerouderschap en meeroudergezag.