Bijlage - Weergave advies Staatscommissie regelingen tot meerouderschap en -gezag

Bijlage bij het rapport 'Waarden en wensen bij een wetswijziging meerouderschap en -gezag. Een verslag van gesprekken over wat er op het spel staat voor meeroudergezinnen en professionals'. De bijlage bevat adviezen van de Staatscommissie herijking ouderschap over de invoering van een wettelijke regeling voor de invoering van meerouderschap en meeroudergezag.