Regeling tot wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 - mogelijk maken van praktijktesten voor veilig en verantwoord organiseren van evenementen

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 in verband met het mogelijk maken van praktijktesten voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen.

De praktijktesten moeten meer inzicht geven in het gedrag van bezoekers, de onderlinge contactmomenten, de inzet van verschillende preventieve maatregelen en de logistiek daarvan. Hierdoor wordt duidelijk aan welke gezondheids- en veiligheidseisen de verschillende soorten evenementen moeten voldoen.