Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (afschaffen mondkapjesplicht recreatief vervoer)

Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met herstel van een onvolkomenheid in artikel 6.6, eerste lid, onder a.

Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (afschaffen mondkapjesplicht recreatief vervoer) (PDF | 4 pagina's | 91 kB)