Verslag deskundigengroep dierziekten 10 juli 2020

Verslag van het overleg van de deskundigengroep dierziekten over de verspreiding van het coronavirus op nertsenbedrijven.

Verslag deskundigengroep dierziekten 10 juli 2020 ( PDF | 3 pagina's | 95 kB )