Krijg ik als oproepkracht ook loon als ik ziek ben?

Als u als oproepkracht ziek wordt, houdt u soms recht op doorbetaling van loon. Soms krijgt u een ziektewetuitkering van UWV. Dat hangt af van het soort oproepcontract dat u heeft.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Bij een oproepcontract met voorovereenkomst bent u niet verplicht te komen als de werkgever u oproept. De werkgever is ook niet verplicht u op te roepen. Zodra u een oproep accepteert, ontstaat er een arbeidsovereenkomst. De afgesproken periode die u zou moeten werken heet de oproepperiode.

 • U wordt ziek tijdens een oproepperiode

  Uw werkgever betaalt u minstens 70% van uw loon over de afgesproken periode die u zou moeten werken. Als dit lager is dan het voor u geldende minimumloon, krijgt u het minimumloon.
 • U blijft na afloop van een oproepperiode ziek

  Als uw oproep is afgelopen, is ook uw tijdelijke arbeidscontract afgelopen. Uw werkgever hoeft u dan geen loon meer te betalen. Hij geeft aan UWV door dat u nog steeds ziek bent. UWV beoordeelt dan of u recht heeft op een ziektewetuitkering.
 • U bent ziek buiten een oproepperiode

  Op het moment dat u ziek wordt, heeft u geen arbeidscontract. U krijgt dus geen loon. Wordt u ziek binnen 4 weken nadat uw laatste arbeidscontract is afgelopen? Geef dit dan door aan UWV. UWV beoordeelt dan of u recht heeft op een ziektewetuitkering.

Nul-urencontract

Bij een nul-urencontract bent u verplicht te komen als de werkgever u oproept.

 • U wordt ziek tijdens een oproepperiode

  u krijgt minstens 70% van uw loon over de afgesproken oproepperiode die u zou moeten werken. Als dit lager is dan het voor u geldende minimumloon, krijgt u het minimumloon.
 • U blijft na afloop van een oproepperiode ziek

  na afloop van een oproep krijgt u geen loon meer, ook niet als u dan nog ziek bent. Pas als uw arbeidscontract eindigt en u nog steeds ziek bent, dan geeft uw werkgever dit door aan UWV. UWV beoordeelt dan of u recht heeft op een ziektewetuitkering.
 • U bent ziek buiten een oproepperiode

  in de periode waarin u niet wordt opgeroepen, heeft u geen recht op doorbetaling van het loon. Zolang uw arbeidscontract nog duurt, heeft u ook geen recht op ziektewetuitkering. Pas als uw arbeidscontract eindigt en u nog steeds ziek bent, dan geeft uw werkgever dit door aan UWV. UWV beoordeelt dan of u recht heeft op een ziektewetuitkering.

Min-maxcontract

In alle gevallen krijgt u minstens 70% van het loon doorbetaald over uw garantie-uren. Als dit bedrag lager is dan het voor u geldende minimumloon, krijgt u het minimumloon. Na afloop van uw arbeidscontract kunt u een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.