Waar vind ik de arbeidsvoorwaarden bij de overheid?

Er gelden verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) voor ambtenaren bij de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen. Ook zijn er eigen cao's voor de verschillende onderwijssectoren en voor de politie, defensie en de rechterlijke macht. Met vragen over de cao kunt u terecht bij uw werkgever. U kunt ook kijken op de website van de werkgeversvereniging van uw sector. 

Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid

De arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren zijn vastgelegd in de CAO Rijk. Meer informatie staat ook op P-Direkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) is hiervoor verantwoordelijk. In deze cao staan ook de salarisschalen bij de Rijksoverheid. Daarnaast kent de sector Rijk de Aanvullende Cao Rijk Uitzendingen en de Cao Civiele Experts en Verkiezingswaarnemers.

Arbeidsvoorwaarden gemeenten

Op gemeenteambtenaren is de Cao Gemeenten van toepassing. Deze regeling geldt voor alle gemeenten. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht kunnen voor een aantal onderdelen uitzonderingen maken. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en het salaris bij gemeenten vindt u op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Arbeidsvoorwaarden provincies en waterschappen

De arbeidsvoorwaarden bij provincies staan in de Cao Provinciale Sector. De Cao Werken voor Waterschappen is de cao voor de sector waterschappen.

Meer informatie hierover staat op de site van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Werken voor Waterschappen (VWVW).

Arbeidsvoorwaarden onderwijs

De onderwijssectoren hebben elk een eigen cao.

Arbeidsvoorwaarden politie

De arbeidsvoorwaarden bij de politie staan in de cao-politie. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid (JenV). Bekijk het politie-cao voor meer informatie.

Arbeidsvoorwaarden defensie

De arbeidsvoorwaarden bij defensie staan in de Cao Defensie. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie.. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie. Informatie over de arbeidsvoorwaarden bij Defensie vindt u op de website van het ministerie van Defensie.

Arbeidsvoorwaarden rechterlijke macht

De arbeidsvoorwaarden voor de rechterlijke macht staan in de Cao Rechterlijke Macht.  Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van JenV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).