Waar vind ik de arbeidsvoorwaarden bij de overheid?

Er gelden verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) voor ambtenaren bij de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen. Ook zijn er eigen cao's voor de verschillende onderwijssectoren en voor de politie, defensie en de rechterlijke macht. Met vragen over de cao kunt u terecht bij uw werkgever. U kunt ook kijken op de website van de werkgeversvereniging van uw sector. 

Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid

De arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren zijn vastgelegd in de CAO Rijk. Meer informatie staat op de website CAO Rijk. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sluit deze cao met de vakbonden. Daarnaast kent de sector Rijk de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen en de CAO Civiele Experts en Verkiezingswaarnemers. De minister van Buitenlandse Zaken sluit deze cao’s met de vakbonden.

Arbeidsvoorwaarden gemeenten

De CAO Gemeenten regelt de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die in dienst zijn bij een gemeente. Voor de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht kunnen van deze CAO afwijkende afspraken gelden. Werknemers kunnen voor vragen over de CAO gemeenten terecht bij hun werkgever of vakbond. Werkgevers kunnen voor vragen over de CAO gemeenten terecht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Arbeidsvoorwaarden provincies en waterschappen

De arbeidsvoorwaarden bij provincies staan in de Cao Provinciale Sector. De Cao Werken voor Waterschappen is de cao voor de sector waterschappen.

Meer informatie hierover staat op de site van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Werken voor Waterschappen (VWVW).

Arbeidsvoorwaarden onderwijs

De onderwijssectoren hebben elk een eigen cao.

Arbeidsvoorwaarden politie

De arbeidsvoorwaarden bij de politie staan in de cao-politie. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid (JenV). Bekijk het politie-cao voor meer informatie.

Arbeidsvoorwaarden defensie

De arbeidsvoorwaarden bij defensie staan in de Cao Defensie. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie.. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie. Informatie over de arbeidsvoorwaarden bij Defensie vindt u op de website van het ministerie van Defensie.

Arbeidsvoorwaarden rechterlijke macht

De arbeidsvoorwaarden voor de rechterlijke macht staan in de Cao Rechterlijke Macht.  Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van JenV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).