Besluit op Woo-verzoek over Bbk-meldingen aanleg Dutch Superyacht Tech Campus

Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over Bbk-meldingen die zijn gedaan voor alle partijen grond die zijn gestort voor de aanleg van de Dutch Superyacht Tech Campus in Amsterdam in de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over Bbk-meldingen aanleg Dutch Superyacht Tech Campus

Op Rijkwaterstaat Publicatie Platform (RPP) kan het Woo-besluit met lijst van documenten en documenten, Woo-besluit Bbk-meldingen aanleg Dutch Superacht Tech Campus 18 September 2023, worden bekeken.