Besluit op Woo-verzoek over correspondentie en communicatie over Dutch Superyacht Tech Campus

Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over de correspondentie en communicatie tussen bepaalde partijen over de aanleg van de Dutch Superyacht Tech Campus in de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie en communicatie over Dutch Superyacht Tech Campus

Op Rijkwaterstaat Publicatie Platform (RPP) kan het Woo-besluit, Woo-besluit communicatie aanleg Dutch Superyacht Tech Campus 18 september 2023, worden bekeken.