Besluit op Woo-verzoek over rapport Het perspectief van de biologische landbouw

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie van LNV medewerkers met Wageningen UR, medewerkers van Wageningen UR eventuele directie van Wageningen UR en eventuele derden over het rapport Het perspectief van biologische landbouw. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over rapport Het perspectief van de biologische landbouw