Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

55.688 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Persconferentie na ministerraad 14 december 2018

Video | 14-12-2018

Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 14 december 2018

Letterlijke tekst van de persconferentie van viceminister-president Ollongren na afloop van de ministerraad op 14 december 2018.

Mediatekst | 14-12-2018

Overzicht van landen en steden voor verkrijgen MVV en afleggen inburgeringsexamens

Overview of countries and cities abroad where you can apply for a long-stay visa (MVV) and where you can sit the civic ...

Publicatie | 14-12-2018

Deskundigenoordeel Beleidsdoorlichting Artikel 10 begroting SZW 'tegemoetkoming ouders'

Kamerstuk | 14-12-2018

Definitief evaluatierapport Wet hervorming kindregelingen

Kamerstuk | 14-12-2018

Vragen en antwoorden eindexamens VMBO Maastricht 14 december 2018

Hier vindt u antwoorden op vragen over de onregelmatigheden bij de examens van de leerlingen van het VMBO-Maastricht en de ...

Publicatie | 14-12-2018

Verdragenoverzicht per 1 januari 2019

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe ...

Circulaire | 14-12-2018

Besluit op een Wob-verzoek over het onderzoeksrapport Dialogic inzake de 30%-regeling

De minister van Financiën heeft beslist op een Wob-verzoek over het onderzoeksrapport Dialogic inzake de 30%-regeling.

Wob-verzoek | 14-12-2018

Zichtbaarheid en communicatie bij samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken

De Nederlandse overheid werkt actief aan internationale en ontwikkelingssamenwerking en verstrekt noodhulp bij internationale ...

Brochure | 14-12-2018

TK Voortgang nieuwe infrastructuur mobiele communicatie C2000 spraaknetwerk meldkamers en 1-1-2

Kamerstuk | 14-12-2018