Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

57.102 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Overzicht geregistreerde aanbieders buitenlandvervoer

Overzicht van de bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geregistreerde aanbieders buitenlandvervoer, ...

Publicatie | 18-01-2019

Maandelijkse rapportage uitvoer dual-use-goederen

Er gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Dit moet voorkomen dat deze goederen terechtkomen in ...

Rapport | 18-01-2019

De Nederlandse landbouwexport 2018 in breder perspectief

Rapport | 18-01-2019

Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Convenant | 17-01-2019

Regionale verdieping NMCA - HOV-net Groningen

In 2017 heeft Goudappel Coffeng in opdracht van het ministerie van IenM (nu IenW) de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse ...

Rapport | 17-01-2019

Infographic Kwaliteit en veiligheid van gebouwen verbeteren

Met een onafhankelijk en gecertificeerde kwaliteitscontroleur komt er een nieuwe vorm van bouwtoezicht. De kwaliteitscontroleur ...

Publicatie | 17-01-2019

Vragen en antwoorden over verandering wetsvoorstel stelsel voorwaardelijke invrijheidstelling

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om het systeem rondom de voorwaardelijke invrijheidstelling en detentie te ...

Publicatie | 17-01-2019

Kamerbrief over Wob-verzoek kamerbrief van 23 februari 2017 ‘Meer tijd voor onderwijsverbetering’

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de motie-Van Meenen en Ypma ...

Kamerstuk | 17-01-2019

Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid november 2018

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en ...

Publicatie | 17-01-2019

Wetsvoorstel Straffen en beschermen

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 17-01-2019