Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

54.424 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid oktober 2018

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en ...

Publicatie | 21-11-2018

Speech staatssecretaris Snel voor MKB-Nederland

Staatssecretaris Snel sprak op woensdag 21 november bij de Algemene Ledenvergadering van MKB-Nederland over het belang van het ...

Toespraak | 21-11-2018

Verkenning ‘evidence-based practice’ in de publieke- en zorgsector; resultaten en geleerde lessen

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) streeft naar een ‘evidence based practice’ (EBP) om de dienstverlening in deze sector ...

Rapport | 21-11-2018

Speech Accountantsdag 2018

Minister Hoekstra sprak tijdens de Accountantsdag van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) op ...

Toespraak | 21-11-2018

Indicatie herverdeeleffect vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs per bestuur

In dit bestand staan de voorlopige herverdeeleffecten van de vereenvoudiging van de bekostiging per bestuur. Deze gegevens zijn ...

Publicatie | 21-11-2018

Toelichting taakverdeling VTH bij afvalbedrijven en de rol van ILT ter attentie van TUF recycling

Kamerstuk | 21-11-2018

Uitstel beantwoording Kamervragen van de leden Ziengs en Lodders (beiden VVD) over Regeling veehouderij en ammoniak

Kamerstuk | 21-11-2018

Eerste reactie SWOV diepteonderzoek scootmobielen

Kamerstuk | 21-11-2018

Eerste evaluatie bestuurlijjke afspraken kinderen in armoede

Rapport | 21-11-2018

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet kindgebonden budget

Staatssecretaris van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 21-11-2018