25.657 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Beantwoording vragen van de leden Jetten en Van Eijs (beiden D66) over de Redichemse Waard

Kamerstuk | 22-09-2017

Toezegging EU mobiliteitspakket

Kamerstuk | 22-09-2017

Motie van Eijs actieve informatieplicht bedrijfsleven

Kamerstuk | 22-09-2017

Kamerbrief met toestemming deelname KiM aan kennismakingsbijeenkomst commissie IenM met onderzoeksinstellingen

Minister Schultz van Haegen (IenM) schrijft aan de Tweede Kamer dat zij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2017

Uitstelbrief stand van zaken Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Minister Schultz van Haegen (IenM) schrijft aan de Tweede Kamer dat zij de toezending van een brief over de stand van zaken ten...

Kamerstuk | 22-09-2017

Kamerbrief over vonnis rechtbank kortgeding luchtkwaliteit

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over de manier waarop het kabinet invulling geeft aan het vonnis van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2017

Overschrijdingen NSL 2016 en 2020

Het document geeft een kort overzicht gegeven van de resultaten van de berekeningen voor luchtkwaliteit bij wegen en...

Rapport | 22-09-2017

Besluit op Wob-verzoek over Uniport/ Seatrade/ Nordamelia

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 september 2017 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op...

Wob-verzoek | 21-09-2017

Beantwoording Kamervragen over de planning van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Laçin (SP) over het uitstel van de invoering van de...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-09-2017

Besluit op Wob-verzoek over ondezoeksrapport ILT betreft grond te Kampen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 20 september 2017 een besluit genomen op een verzoek op basis van de...

Wob-verzoek | 20-09-2017