Beslisnota bij Vaststellen taakstelling huisvesting vergunninghouders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Vaststellen taakstelling huisvesting vergunninghouders (PDF | 1 pagina | 133 kB)