Aanbiedingsbrief bij afschrift brief medeoverheden capaciteitsbesluit asielopvang en taakstelling huisvesting vergunninghouders

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief van 16 mei 2023 aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders. De brief ging over het capaciteitsbesluit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de verdeling van de asielopvangopgave over de provincies en de taakstelling huisvesting 2023-II.

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief medeoverheden capaciteitsbesluit asielopvang en taakstelling huisvesting vergunninghouders (PDF) | 1 pagina | (152,32 KB)