Afschrift Brief medeoverheden capaciteitsbesluit en taakstelling huisvesting

Afschrift van de brief van sStaatssecretaris Van der Burg (JenV) aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders. De brief ging over het capaciteitsbesluit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de verdeling van de asielopvangopgave over de provincies en de taakstelling huisvesting 2023-II.