Beslisnota bij Kamerbrief over 11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie