In gesprek met een ambassadeur

Ons land heeft over de hele wereld vertegenwoordigingen: ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties. De medewerkers van deze posten behartigen de Nederlandse belangen in het buitenland. Maar ook het wel en wee van Nederlanders die in het buitenland wonen of er op reis zijn, vormt een belangrijk aandachtspunt voor de ambassades.

De posten staan onder leiding van ambassadeurs en consuls-generaal. Zij vertellen graag over de dagelijkse praktijk in de landen waar zij werken.

Omdat het buitenlands beleid een zaak is voor alle Nederlanders, is ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een ambassadeur of consul-generaal, bedoeld voor iedereen die graag eens met iemand van Buitenlandse Zaken in gesprek wil over zijn of haar werk en ervaringen.Van sportvereniging tot bedrijf of zakelijke netwerkclub, van studentenvereniging tot vrijwilligersorganisatie.

Spelregels

Om een bezoek zo interessant mogelijk te maken hanteert BZ de volgende regel: aanvragen voor lezingen of andere activiteiten moeten liggen op het werkterrein en de regio van de betreffende ambassadeur.
Om een bezoek in de agenda te kunnen vastleggen is het handig dat de ambassadeur, voor hij of zij naar Nederland reist, weet voor welke datum er een verzoek is. Dien een verzoek dan ook minimaal twee weken voor de aangegeven datum ingediend moet zijn, maar hoe eerder hoe beter.

Motiveer uw verzoek

Geef in de uitnodiging duidelijk de motivatie aan. Waarom is dit een goed moment voor een ontmoeting of een bezoek? Waarom is deze ambassadeur of consul-generaal degene die wordt uitgenodigd? Als er achtergrondinformatie beschikbaar is, stuur die dan mee.
Stuur het verzoek via het aanvraagformulier of per post:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
COM – In gesprek met Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Vragen?

Stuur een e-mail aan IngesprekmetBZ@minbuza.nl