Jongeren over klimaatverandering: we missen actie

Ministeries

‘Wij merken dat veel jongeren actie missen. Ze willen niet eindeloos praten over klimaat, maar daadwerkelijke verandering’, vertellen VN Jongerenvertegenwoordigers Aoife Fleming en Dennis Jansen. Aoife en Dennis vertegenwoordigen de stem van Nederlandse jongeren tijdens de 26ste klimaatconferentie van de VN (COP26) in Glasgow.  

Vergroot afbeelding Aoife en Dennis
Dennis (links) en Aoife (midden) organiseerden het evenement Youth & Climate for Justice in het Vredespaleis

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Vaker extreem weer en de stijging van de zeespiegel raken de veiligheid, natuur en leefomgeving van Nederland. Ook draagt klimaatverandering wereldwijd bij aan meer armoede en slechtere leefomstandigheden. Tijdens COP26 komen landen samen om nieuwe afspraken te maken over de gezamenlijke, wereldwijde aanpak van klimaatverandering.

Aoife en Dennis laten tijdens COP26 de stem van Nederlandse jongeren horen in het klimaatdebat. Dennis vertelt dat ze verschillende side events organiseren en dat ze in Glasgow de kans krijgen om hun ideeën te delen met mensen die ze normaal niet zo snel kunnen spreken. Aoife: ‘We proberen de stem van Nederlandse jongeren onder de aandacht te brengen bij de verschillende landen, diplomaten en onderhandelaars die bij de klimaattop aanwezig zijn.’

De stem van jongeren

‘Klimaatverandering is in de kern een probleem dat jongeren en toekomstige generaties het hardste raakt’, vertelt Aoife. Toch geeft ze aan dat jongeren nu niet goed vertegenwoordigd zijn aan de tafels waar besluitvorming plaatsvindt. ‘Het is belangrijk dat het geluid van jongeren gehoord wordt. Ik denk dat jongeren ook goed in staat zijn om oplossingen en antwoorden te zoeken voor de langere termijn en goed begrijpen wat er op het spel staat.’

Vergroot afbeelding Aoife Fleming
Aoife Fleming

Ook Dennis vindt het belangrijk dat jongeren concreet kunnen bijdragen aan zo’n groot thema als klimaatverandering. ‘De opties zijn vaak beperkt als je jong bent. Voor veel jongeren is dan ook de vraag: waar moet je beginnen?’ Dennis is blij om als VN Jongerenvertegenwoordiger iets te kunnen bijdragen aan onderwerpen als duurzaamheid en klimaat. ‘Er worden nu beslissingen genomen voor de toekomst. Het is dan ook alleen maar logisch dat jongeren daar ook input over kunnen geven.’

Gastlessen op scholen

‘Veel jongeren maken zich zorgen over het klimaat’, vertelt Aoife. ‘De huidige klimaatplannen komen uit op een temperatuurstijging van drie graden wereldwijd. Dat is heel ver van de afgesproken anderhalve graad. Die drie graden zijn rampzalig voor de leefbaarheid op aarde, voor mensen in kwetsbare groepen, die op eilanden wonen, maar ook voor kinderen die in Nederland geboren worden.’

Vergroot afbeelding Dennis Jansen
Dennis Jansen

Dennis en Aoife merken dat jongeren vooral actie missen. Dennis: ‘Op verschillende manieren laten ze ons weten wat ze missen: daadwerkelijke verandering. Ze willen dat er iets gaat gebeuren.’ Via gastlessen op scholen gaan Dennis en Aoife in gesprek met jongeren om hun meningen en ideeën te verzamelen. Ook organiseren ze zelf activiteiten en evenementen en zijn ze bereikbaar via Instagram. Dennis: ‘Het is natuurlijk onmogelijk om iedere jongere in detail te spreken, maar we proberen de belangrijke thema’s zo goed mogelijk te achterhalen.’

Niet alle jongeren zijn even makkelijk te betrekken, vertelt Dennis. ‘We zorgen wel dat we toegankelijk zijn en overal voor open staan. Als je van je laat horen is er geen goed of fout.’ Aoife vertelt dat de gastlessen helpen om jongeren van verschillende achtergronden en leeftijden te spreken. ‘Als je voor de klas staat heb je veel verschillende mensen in de les. Ook jongeren die normaal niet naar klimaatbijeenkomsten zouden komen.’

World’s Youth for Climate Justice

‘We horen jongeren vaak over hoe oneerlijk de klimaatcrisis is. Hoe de klimaatcrisis in andere landen meer gevoeld wordt dan Nederland’, vertelt Dennis. ‘Klimaatrechtvaardigheid’ is voor Dennis en Aoife ook een groot thema tijdens deze klimaattop.

Dennis vertelt dat ze meewerken aan de World’s Youth for Climate Justice campagne. Met als doel om het Internationale gerechtshof een rechtsadvies te laten schrijven over mensenrechten en klimaatverandering. ‘We proberen de campagne onder de aandacht te brengen, omdat we denken dat het echt kan bijdragen aan klimaatrechtvaardigheid.’

Een steentje bijdragen

Aoife en Dennis zijn het eens dat je op verschillende manieren zelf bij kan dragen aan duurzame ontwikkeling. Zo kan iedereen duurzame keuzes maken in het dagelijks leven, zoals het eten van minder vlees, duurzaam transport en kortere douches. Ook kan je volgens Aoife en Dennis nog een stapje extra zetten door anderen te inspireren en je in te zetten voor duurzame organisaties.

Dennis vindt het belangrijk dat je zelf kijkt welke stappen je wil en kan zetten. ‘Het probleem is natuurlijk niet opgelost als iedereen elke dag een uurtje de lampen uitzet, maar kleine stapjes helpen wel.’