Zweden en Nederland: samen innoveren

Ministeries

‘Zweden en Nederland zijn allebei vernieuwers,’ zegt de Nederlandse ambassadeur in Stockholm, Bengt van Loosdrecht. Groene energie, levenswetenschappen en slimme mobiliteit zijn dan ook enkele van de belangrijkste thema’s van het komende staatsbezoek op 11-13 oktober van het Nederlandse koningspaar aan Zweden.

Vergroot afbeelding Portret Bengt van Loosdrecht
De Nederlandse ambassadeur in Zweden, Bengt van Loosdrecht.

Het staatsbezoek aan Zweden staat vooral in het teken van innovatie. Zo bezoekt het Koninklijk gezelschap het Science for Life Laboratory in Stockholm. Hier werken onderzoekers, bedrijven en de zorgsector samen om kennis en nieuwe technologieën te ontwikkelen. Ook is er een ronde- tafelgesprek met CEO’s van Nederlandse en Zweedse bedrijven over de groene energietransitie en mogelijkheden voor samenwerking. De havens van Rotterdam en Gotenburg tekenen een overeenkomst voor samenwerking op het gebied van digitalisering, elektrische scheepvaart en een groene corridor voor gebruik van duurzame brandstoffen.

Feministisch buitenlandbeleid

Daarnaast is het staatsbezoek een bevestiging van de goede betrekkingen tussen beide landen, die teruggaan tot de zeventiende eeuw. Zweden en Nederland trekken internationaal verband veel met elkaar op, zegt Bengt van Loosdrecht, sinds twee jaar de Nederlandse ambassadeur in Stockholm.

‘We delen dezelfde waarden en spreken ons internationaal uit wanneer die in het geding zijn, bijvoorbeeld bij mensenrechtenschendingen. We werken samen aan een veiliger, groener, economisch weerbaarder Europa. Dit doen we in EU-verband, maar ook door Zweden als NAVO-bondgenoot te verwelkomen.’ Beide landen zetten zich in op een feministisch buitenlandbeleid en staan voor de internationale rechtsorde.

Op welke thema’s werken Zweden en Nederland samen?

‘Het belangrijkste onderwerp hier is momenteel de dreiging vanuit Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne bestaat hier de vrees dat Rusland ook Scandinavië zal binnenvallen. In de media gaat het bijna nergens anders meer over. Zweden en Finland hebben nu allebei lidmaatschap aangevraagd van de NAVO. Nederland steunt die aanvraag.’ Tijdens het staatsbezoek wordt er dan ook aandacht geschonken aan de defensiesamenwerking tussen beide landen en zullen de Ministers van Defensie aanwezig zijn.

‘Zweden en Nederland werken samen op het gebied van artificiële intelligentie, digitale transitie en life sciences. En op het gebied van duurzame energie. Zweden produceert bijvoorbeeld staal met behulp van waterstof, wat een enorme CO2-vermindering betekent. En Stockholm Exergi, één van de grootste energiebedrijven van Scandinavië, is fossielvrij, maakt gebruik van verschillende energiebronnen en wil in 2025 klimaatpositief zijn. Het koninklijk paar brengt op de tweede dag van hun verblijf een bezoek aan Stockholm Exergi.’  

Vergroot afbeelding
Lindholmen Science Park in Gotenburg, waar het Nederlandse koningspaar heen gaat tijdens het staatsbezoek. Bijna vierhonderd bedrijven en twee universiteiten werken hier samen, onder meer op het gebied van ICT, media en transport.

‘De uitdagingen van de toekomst, zoals klimaatverandering, zijn internationaal en vragen om innovatieve oplossingen. Een van onze taken als Nederlandse ambassade is om de ‘knappe koppen’ uit Zweden en Nederland bij elkaar te brengen.  Academici en bedrijven uit beide landen leren van elkaar en werken samen om oplossingen te vinden voor de grote problemen van deze tijd.’

Zo is het Zweedse bedrijf Elekta dit voorjaar een tienjarig strategisch partnerschap aangegaan met het Nederlands Kanker Instituut om behandelingen bij kanker te verbeteren en werkt het hiertoe ook samen met Philips. Tijdens het bezoek aan het Science for Life laboratory zullen enkele Nederlandse en Zweedse onderzoeksinstellingen, medische centra en medische organisaties nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.

Wat kunnen Zweden en Nederland van elkaar leren? Kunt u een voorbeeld noemen?

‘Zweden is een land met relatief  veel ingenieurs. Wat ze hier in Zweden veel doen is samenwerken als overheid met bedrijfsleven en kennisinstellingen in zogeheten science parken. Die partijen werken samen en gunnen elkaar ook iets. Daar ontstaan erg mooie dingen.’

‘Tijdens de derde dag van het staatsbezoek is er dan ook een bezoek aan Lindholmen Science Park in Gotenburg. Hier komen zo’n 375 bedrijven en meer dan negenduizend studenten, leraren en onderzoekers bij elkaar om concrete maatschappelijke oplossingen op het gebied van onder meer mobiliteit en artificiële intelligentie  te ontwikkelen.’

U benadrukt de overeenkomsten tussen Nederland en Zweden. Wat ervaart u als een groot verschil tussen beide landen?

‘Ruimte en natuur zijn er hier in overvloed, dat is een groot verschil met Nederland waar we geen echte natuur hebben. Dat heeft ook zijn invloed op de mentaliteit van de mensen. Zweden zijn rustiger en beleefder dan Nederlanders. Ze zijn voorzichtiger met elkaar in de omgang; je hoort niet direct te zeggen wat je denkt. Zweden hebben, nog meer dan Nederlanders, een neiging tot consensus. Ik vind dat prettig, maar het heeft natuurlijk ook nadelen, namelijk dat het vaak even duurt voordat een probleem bespreekbaar is.’