Wereldwijd geweld tegen vrouwen: dit doet Nederland ertegen

Ministeries

Geweld tegen vrouwen en meisjes. Huiselijk geweld. Het moet de wereld uit. Namens Nederland maakt Pascalle Grotenhuis, ambassadeur vrouwenrechten en gendergelijkheid, zich hard voor de rechten van vrouwen en meisjes. Wat doet Nederland internationaal voor vrouwen en waarom?

Vergroot afbeelding
Ook als ambassadeur in Mozambique zette Pascalle Grotenhuis zich in voor de rechten van vrouwen en meisjes.

Van een vrouwonvriendelijke opmerking op het werk tot moord in de relationele sfeer: geweld tegen vrouwen en meisjes is nog altijd wijdverbreid. Niet alleen wereldwijd, maar ook in Nederland. Pascalle: 'Mensen staat er niet altijd bij stil, maar in Nederland wordt elke acht dagen een vrouw vermoord door een partner of ex-partner.’

Pascalle is sinds eind 2020 ambassadeur vrouwenrechten en gendergelijkheid. Het is haar taak om vrouwenrechten en gendergelijkheid hoog op de internationale agenda te houden.

Gelijkheid is het sleutelwoord, zegt Pascalle. ‘Vrouwenrechten moeten niet alleen een vrouwending zijn.’

‘Het is een feit dat divers samengestelde teams en organisaties beter presteren. Dat zie je ook bij internationale onderhandelingen: duurzame resultaten behaal je als er ook vrouwen aan tafel zitten. Investeren in vrouwen en meisjes is bovendien een van de slimste dingen die een land kan doen om armoede aan te pakken.’

Corona

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat rechten en vrijheden van vrouwen en meisjes over de hele wereld zijn ingeperkt. Tijdens de wereldwijde lockdowns is vooral geweld tegen vrouwen en meisjes toegenomen. Het wordt ook wel de schaduwpandemie genoemd.

Pascalle kent de statistieken uit haar hoofd: ‘Elke drie maanden lockdown zorgt wereldwijd voor 15 miljoen vrouwelijke slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. We zijn veel meer online, de keerzijde is meer cybergeweld en online seksuele intimidatie tegen vrouwen.’

En daar blijft het niet bij. Door schoolsluitingen verdwijnen meisjes in veel landen van de radar. Kinderzwangerschappen nemen toe. Meisjes komen terecht op straat, in de informele sector.

‘Door corona hebben we stappen teruggezet. Voor mij is het een drijfveer om meer te doen.’

Jongerenambassadeur

Als een van de weinige landen ter wereld heeft Nederland een eigen jongerenambassadeur voor seksuele reproductieve rechten en gezondheid, gendergelijkheid en keuzevrijheid. Jongerenambassadeur Laura Bas werkt nauw samen met Pascalle om de stem van jonge vrouwen een plek te geven in het beleid van de Nederlandse overheid.
 

Wat vindt Nederland?

Nederland komt op voor de gelijke rechten voor vrouwen en meisjes, waar dan ook ter wereld. Voorkomen en stoppen van geweld tegen vrouwen is een speerpunt binnen het Nederlandse mensenrechtenbeleid.

Nederland is een van de landen die de zogeheten Istanbul Conventie heeft ondertekend. Dit verdrag is de meest vergaande internationale overeenkomst met als doel het voorkomen en bestrijden van (huiselijk) geweld tegen vrouwen en meisjes.

Pascalle zegt er gelijk bij dat de situatie van vrouwen en meisjes in Nederland zelf absoluut ‘nog niet perfect’ is. Zo zijn er nog altijd grote verschillen in salaris en hebben vrouwen op de arbeidsmarkt minder kansen.

‘We trekken niet de wereld in om anderen de les te lezen. Het maakt je verhaal krachtiger als je je kwetsbaar opstelt en zegt: bij ons gaat ook niet alles goed, hoe kunnen we de problemen aanpakken?’

‘Vrouwenrechten zijn mensenrechten’, vat Pascalle samen. ‘Het staat in onze Grondwet dat we ons daar wereldwijd voor inzetten.’  

Wat doet Nederland tegen geweld tegen vrouwen en meisjes?

Meer weten

Lees hoe de hele Nederlandse diplomatieke inzet voor vrouwen en meisjes eruit ziet.

Vergroot afbeelding
De Nederlandse ambassade in Sri Lanka vraagt met ludieke en zichtbare acties aandacht voor geweld tegen vrouwen.