Live vanuit New York: drie vragen over de VN-Waterconferentie

Ministeries

Op woensdag 22 maart, Wereldwaterdag, begon de driedaagse waterconferentie van de Verenigde Naties in New York. Hier komen duizenden vertegenwoordigers van over de hele wereld samen om afspraken te maken over water. Tijdens de conferentie stellen we elke dag één vraag aan een lid van de Nederlandse delegatie.  

Nederland organiseert de conferentie, dus opende Koning Willem-Alexander samen met president Emomali Rahmon van co-organisator Tadzjikistan de conferentie. Het programma voor de komende dagen bestaat uit talkshows, plenaire sessies en side-events.

De thema’s: water voor gezondheid, water voor duurzame ontwikkeling, water voor klimaat, veerkracht en milieu, water voor samenwerking en het wateractiedecennium vormen de rode draad van het programma. Bekijk hier welke sessies je online kunt volgen of later terug kunt kijken. 

Dag 1: Waarom is de waterconferentie belangrijk?

Voor het VN-Hoofdkwartier spreken we Henk Ovink, de eerste Nederlandse Watergezant ooit. Als Watergezant zet hij zich in om de internationale waterambitie van Nederland te verstreken en de internationale reputatie van de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van water nog verder te verbeteren. Later deze maand stopt Ovink als boegbeeld van de watersector. De conferentie is een mooie bekroning van zijn tijd als Watergezant.   

Vergroot afbeelding
Watergezant Henk Ovink.

De VN Waterconferentie van 2023 is de eerste conferentie op het gebied van water in 46 jaar. Nederland en Tajikistan organiseren de conferentie samen om water weer hoog op de agenda te zetten. En dat is hard nodig, want we onze watercyclus is kapot: we gebruiken te veel water, vervuilen water en hebben vaker last van tekorten. Dit brengt niet alleen de watervoorraad, maar ook onze voedsel- en energiezekerheid in gevaar.

We moeten ons water wereldwijd beter waarderen, managen en beschermen, want water is al lang geen lokaal probleem meer, maar een wereldwijde uitdaging. Het lukt ons niet meer om sector voor sector, of stad voor stad, aan oplossingen te werken.

We organiseren deze conferentie bij de VN in New York, omdat we gezamenlijke internationale afspraken tussen overheden, bedrijven, investeerders, ngo’s, jongeren en kennisinstellingen moeten maken. Tegelijkertijd draait de conferentie om actie. Want we moeten overal ter wereld aan de slag voor betere waterzekerheid.

Dag 2: Waarom is het thema ‘water’ belangrijk voor toekomstige generaties?

We spreken Sarah Oey, jongerenvertegenwoordiger op het gebied van Duurzame Ontwikkeling. In totaal zijn er deze week ongeveer 200 internationale jongerenvertegenwoordigers in het VN-hoofdkantoor aanwezig. Jongeren spelen een belangrijke in het gang zetten van verandering, als toekomstige leiders en creatieve denkers. Tijdens de conferentie vertegenwoordigt Oey de stem van Nederlandse jongeren en wat zij belangrijk vinden op het gebied van water.

Vergroot afbeelding Sarah Oey
Jongerenvertegenwoordiger Sarah Oey.

Als we nu niet duurzamer omgaan met water is er voor toekomstige generaties misschien niet meer genoeg. Ook vergroot klimaatverandering het risico op te weinig, te veel of vervuild water. Hierdoor kunnen er meer problemen ontstaan, waar juist toekomstige generaties mee te maken krijgen.

Wateractie betekent ook actie op thema’s als mensenrechten, jongeren, gezondheid, gendergelijkheid, sociale en economische gelijkheid en toekomstige generaties. Het is belangrijk om water te zien binnen het grotere plaatje. Het gaat niet alleen om te veel of te weinig water. Water raakt aan alles. Door wateractie hoger op de agenda te zetten, boeken we vooruitgang op alle SDG’s.

Dag 3: Waarom organiseert Nederland de waterconferentie, en wat komt daar allemaal bij kijken?

We spreken met Nathalie Olijslager-Jaarsma, programmadirecteur van de VN-Waterconferentie namens het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze benadrukt het belang van internationale samenwerking op het gebied van water en de rol die Nederland hierin heeft.

Vergroot afbeelding Nathalie Olijslager-Jaarsma
Beeld: ©PV New York
Nathalie Olijslager-Jaarsma, programmadirecteur voor de VN-Waterconferentie namens Buitenlandse Zaken.

We hebben in ons hele Koninkrijk de uitdagingen van te veel, te weinig en te vies water. Dat kunnen we alleen samen met andere landen oplossen. Door onze eigen kennis in te zetten, maar ook door van anderen te leren.

Nederland organiseert de waterconferentie omdat we als mensheid verbonden zijn door water. De hele wereld is afhankelijk van water, dus als Nederland moeten we daarover met andere landen in gesprek. Het is zo belangrijk om water een onderdeel te laten zijn van internationale samenwerking. Want als dat lukt, dan voorkomen we conflicten. Water is een ‘global common good’!

De organisatie van de conferentie was pittig. We moesten veel afstemmen tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat, binnen het hele Koninkrijk, maar ook met onze mede-organisator Tajikistan en de VN. Daarbij wilden we vooral ook inclusief zijn, dus we hebben onder meer geluisterd naar inheemse volkeren, jongeren en bedrijven om hun perspecpectief bij de organisatie te betrekken.