VN-Waterconferentie: uitdagingen die Nederland raken

Ministeries

Te veel, te weinig of juist te vies water: bijna alle landen ter wereld kampen met waterproblemen. Bovendien komt de wereldwijde watervoorraad steeds verder onder druk te staan. Nederland heeft veel kennis en ervaring op het gebied van water en zet zich in binnen- en buitenland in voor goed watermanagement en schoon drinkwater.

Water heeft grote invloed op het levensonderhoud van miljarden mensen, op de voedsel- en energiezekerheid en de gezondheid van mens en het milieu. Maar de wereld loopt nog ver achter als het gaat om internationale afspraken op het gebied van water. Snellere gezamenlijke actie is noodzakelijk om de internationale doelen te behalen, zoals vastgelegd in de 2030 Agenda for Sustainable Development en de UN Decade for Action on Water and Sanitation (2018-2028).

Van 22 tot en met 24 maart organiseert Nederland daarom samen met Tajikistan de VN-waterconferentie in New York. De conferentie, de eerste van de VN op het gebied van water in bijna 50 jaar, heeft als doel om het belang van water wereldwijd hoger op de agenda te zetten.

Nederland waterland

Het Nederlandse landschap, de cultuur en geschiedenis zijn onlosmakelijk verbonden met water. We hebben veel kennis en ervaring op het gebied van water en voelen grote verantwoordelijkheid voor dit thema. Nederland zet zich daarom wereldwijd in voor goed watermanagement en schoon drinkwater. Hoe dat in zijn werk gaat, leggen we uit aan de hand van vier thema’s: droogte, overstromingen, drinkwater en democratie en watermanagement.

Vergroot afbeelding In Zuid-Afrika wordt onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit van een rivier.
Beeld: ©Blue Deal South Africa

Droogte

Extreme droogte komt door klimaatverandering steeds vaker voor, ook in Nederland. Op dit gebied kunnen we veel leren van andere landen die al langer met droogte te maken hebben, zoals Zuid-Afrika. Wetenschapper Hans Waals van het Waterschap Hollandse Delta vertelt hoe Nederland en Zuid-Afrika samenwerken op dit gebied.  

'De recentelijke ontwikkelingen brengen ons echt in een nieuwe situatie. 2018 en 2019 waren zeer droge jaren, terwijl 2022 zich kenmerkte door de laagste hoeveelheid afvoer van water door de Rijn ooit.' 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Manoj Kumar

Overstromingen

Al eeuwenlang voert Nederland de strijd tegen het water. Wereldwijd is er belangstelling voor de Nederlandse aanpak. Bijvoorbeeld in Pakistan, dat in 2022 de zwaarste overstromingen uit haar geschiedenis te verwerken kreeg. Civiel ingenieur Jos de Sonneville begeleidde een team van waterexperts naar het rampgebied.

‘We moeten niet alleen investeren in hogere dijken en stevigere dammen, want er volgt uiteindelijk altijd een golf die hoger is.'

Drinkwater

In Nederland stroomt het drinkwater gewoon uit de kraan, maar niet overal is dit zo vanzelfsprekend. Nederland zet zich daarom internationaal in om mensen te helpen aan voldoende en schoon drinkwater, onder meer via het WaterWorX-programma. Waterexperts Pieter Cusell en Thomas de Jong vertellen over het programma.

‘Uiteindelijk gaat het om duurzaamheid en de beschikbaarheid en kwaliteit van water op de lange termijn'

Vergroot afbeelding Ganges rivier
Beeld: ©Stijn Jaspers

Democratie en watermanagement

In Nederland zorgen de waterschappen samen met Rijkswaterstaat dat wij droge voeten houden, voldoende drinkwater hebben en dat er in droge periodes geen tekorten ontstaan. Dit waterbeheer inspireert ook andere landen, ziet ambassadeur Marten van den Berg in India. 

 ‘Effectief waterbeheer doen we samen. Door mensen te betrekken bij de keuzes die worden gemaakt, voelen zij zich ook sneller verantwoordelijk.’