Navigating the great game of chokepoints

In dit Engelstalige onderzoeksrapport analyseert het The Hague Center for Strategic Studies (HCSS) afhankelijkheden in het digitale domein vanuit een geopolitieke invalshoek. De resultaten van het onderzoek zijn in een eerder stadium betrokken bij het kiezen van beleidsprioriteiten en het vormgeven van handelingsperspectief van de Agenda Digitale Open Strategische Autonomie.

Navigating the great game of chokepoints