Beslisnota Uitvoeringsagenda en klimaateffectatlas RWS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Uitvoeringsagenda en klimaateffectatlas RWS (PDF | 4 pagina's | 225 kB)