Ontwerp tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit

De wijziging gaat over het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit.

Ontwerp tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit (PDF | 6 pagina's | 249 kB)