Kamerbrief over gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30)

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h (GOW30). Ook gaat hij in op de motie van de leden Van Ginneken (D66) en Kröger (GroenLinks) om Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) opdracht te geven om inrichtingskenmerken uit te werken.

Kamerbrief over gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30) (PDF | 4 pagina's | 392 kB)