Een klacht indienen over het ministerie van JenV

U heeft er recht op dat het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) u correct behandelt. Als dat niet het geval is, kunt u bij het ministerie een klacht indienen