Antwoorden op Kamervragen over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt, mede namens minister De Jonge (BZK), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en minister Dijkgraaf (OCW), de antwoorden op de Kamervragen over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag. Het Tweede Kamerlid Kuiken (PvdA) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag