Eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Deze eerste rapportage bestaat uit 2 onderdelen; een korte beschrijving van wat er sinds de start van de aanpak is gebeurd om (kinder)armoede en schulden terug te dringen en een reflectie op het eerste jaar van de aanpak en wat ons nog te doen staat.

Eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden