BlueZones in de jeugdhulp

Dit onderzoek bekijkt of data-analyse op basis van de tot nu toe verzamelde data over jeugdzorggebruik, in combinatie met interviews, nieuwe inzichten kan bieden in de groeiende vraag naar jeugdhulp. Hiervoor kijkt het onderzoek naar zogeheten BlueZones in de jeugdhulp: gemeenten die, over een periode van 3 jaar, lager of juist hoger scoren op het gebruik van jeugdzorg dan op basis van diverse indicatoren is voorspeld voor de betreffende gemeente.

BlueZones in de jeugdhulp (PDF | 16 pagina's | 699 kB)