Impactanalyse AMvB reële prijzen Jeugdwet

In het kader van de ontwikkeling van de AMvB reële prijzen Jeugdwet, bestaat er behoefte om inzicht te krijgen in de impact van de voorgenomen AMvB in de praktijk. Op basis van dit inzicht kunnen aanpassingen aan de AMvB worden overwogen.

Impactanalyse AMvB reële prijzen Jeugdwet (PDF | 26 pagina's | 316 kB)