Verkenning (financiële) potentie van stevige lokale teams

Onderzoek naar de werking van lokale teams die zelf hulp verlenen.

Verkenning (financiële) potentie van stevige lokale teams (PDF | 42 pagina's | 773 kB)