Expertgroep modernisering NV-recht

De expertgroep modernisering NV-recht bestaat uit praktijkjuristen en wetenschappers. Zij onderzoeken de modernisering van het NV-recht en doen concrete voorstellen voor verbetering.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft in zijn brief van 27 juni 2022 aangegeven deze kabinetsperiode concrete stappen te zetten om het NV-recht te moderniseren. Dit als onderdeel van het actueel houden van het ondernemingsrecht. De minister heeft de expertgroep samengesteld vanwege het technische karakter van het NV-recht. En vanwege de noodzaak dat eventuele wijzigingen van ons ondernemingsrecht aansluiten bij de behoeften uit de praktijk. En daarnaast ook goed uitvoerbaar zijn.

Onderwerpen bij modernisering NV-recht

Bij de modernisering van het NV-recht worden de volgende onderwerpen betrokken:

 • Het opnieuw beperken van financiële prikkels voor bestuurders bij overnames en de vraag of er behoefte is aan een regeling over loyaliteitsaandelen.
 • Er zal worden gekeken naar de mogelijkheid om enkele technische onvolkomenheden op het terrein van het jaarrekeningenrecht weg te nemen. 
 • Er zal aandacht zijn voor de ruimte die het Burgerlijk Wetboek (BW) momenteel biedt voor beursgenoteerde BV’s om toe te treden tot de gereglementeerde markt, naar aanleiding van de wetgevingsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de reactie hierop door de Minister van Financiën.

Adviezen die zijn uitgebracht worden op deze pagina gepubliceerd zodra ze openbaar zijn.

Samenstelling expertgroep

Voorzitters  en hun hoofdfunctie(s)

 • Prof. mr. Claartje Bulten
  hoogleraar Ondernemingsrecht, Van der Heijden Instituut, RU Nijmegen 
 • Prof. mr. Martin van Olffen 
  hoogleraar Ondernemingsrecht, Van der Heijden Instituut, RU Nijmegen

Leden en hun hoofdfunctie(s)

 • Prof. mr. Barbara Bier
  Of counsel bij Stibbe en hoogleraar Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit
 • mr. Christiaan de Brauw  
  advocaat bij Allen &Overy
 • mr. Heleen Kersten 
  advocaat bij Stibbe
 • prof. mr. Günther Rensen 
  hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Utrecht en kandidaat-notaris bij Allen & Overy
 • prof.mr. Hanny Schutte-Veenstra  
  hoogleraar Corporate Law, Rijksuniversiteit Groningen
 • prof.mr. Christiaan Stokkermans 
  hoogleraar Ondernemingsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • mr. drs. Tjalling Tiemstra RA 
  (voormalig) raad bij de Ondernemingskamer, bestuurder, commissaris en toezichthouder 
 • drs. Rients Abma 
  directeur bij Eumedion
 • prof. mr. Sven Dumoulin 
  advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, hoogleraar International Company Law, Vrije Universiteit Amsterdam en secretaris van de VEUO
 • prof. mr. Tomas Arons
  Hoogleraar Financieel Recht en Collectief Verhaalsrecht Universiteit Utrecht en beleidssecretaris ondernemingsrecht en corporate governance bij VNO-NCW
 • mr. Armand Kersten
  Head of European Affairs European Inverstors - VEB

Secretaris

 • Dhr. mr. Constantijn Burggraaf (promovendus bij de RU Nijmegen)

Het is mogelijk dat per vergadering ook nog aanvullend experts worden uitgenodigd. In of bij het advies zal worden vermeld wie dat zijn.

Uitgebrachte adviezen