Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2024