Kamerbrief aangenomen moties COVID-19 in slachthuizen en nertsenhouderij

Ministers De Jonge en Schouten melden hoe zij omgaan met de moties die de Tweede Kamer heeft aangenomen over COVID-19 in slachthuizen en de nertsenhouderij.