Beantwoording Kamervragen over voorgenomen stikstofsaldering 'Valkenhorst'

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen over het voornemen tot overeenkomst voor stikstofsaldering 'Valkenhorst'. Hierbij is het Rijksvastgoedbedrijf van plan om de stalvergunning van 3 agrarische bedrijven te gebruiken voor het compenseren van de stikstofdepositie die nodig is voor de bouw van 800 woningen en een gezondheidscentrum. Het Tweede Kamerlid Boswijk (CDA) heeft deze vragen gesteld.

Beantwoording Kamervragen over voorgenomen stikstofsaldering 'Valkenhorst' (PDF | 3 pagina's | 147 kB)